Voortaan is de cateringkost van uw bedrijfsevenement volledig aftrekbaar!

Voor de BTW doeleinden was het al langer duidelijk: de BTW op de drankjes en de hapjes is aftrekbaar op voorwaarde dat uw evenement een publicitair karakter heeft. In dat geval worden de kosten als reclame beschouwd. U moet dus kunnen aantonen dat uw evenement tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen. (BTW beslissing E.T. 124.247 dd. 13/03/2015)

In zijn antwoord op een parlementaire vraag (nr. 23784 Klaps, 14/03/2018), heeft de Minister van Financiën gezegd dat ook voor de directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting) deze kosten als reclamekosten kunnen beschouwd worden en daardoor voor 100% in aftrek kunnen genomen worden.