VERGEET DE DIMONA AANGIFTE VOOR UW STUDENTEN NIET!

Wilt u in het nieuwe jaar (opnieuw) jobstudenten tewerkstellen? Vergeet dan zeker de Dimona aangifte niet!

Tijdige Dimona

Zoals u weet, is de tewerkstelling van studenten slechts onderworpen aan een solidariteitsbijdrage en niet aan de gewoonlijke socialezekerheidsbijdragen en dit ten belope van 475 uren. Eén van de voorwaarden om van die solidariteitsbijdrage te kunnen genieten, is het uitvoeren van een tijdige aangifte van de tewerkstelling. 

De tewerkstelling van een student met solidariteitsbijdrage dient ten laatste aangegeven te worden op de dag van het begin van de prestaties. Doet u de Dimona later, dan zullen alle geplande uren beschouwd worden als te zijn gepresteerd buiten het contingent van 475 uren en dus onderworpen aan de normale bijdragen. Een laattijdige Dimona kan ook niet meer gecorrigeerd worden.

Wijziging Dimona

Wanneer u een student onverwacht meer uren laat werken dan in de oorspronkelijke tijdige Dimona aangegeven, dan doet u best een wijzigende Dimona-aangifte voor deze uren. Een dergelijke aangifte zal niet als laattijdig worden beschouwd. 

Enkel de gepresteerde uren

In de Dimona wordt niet met decimalen gewerkt, dus moet het aantal uren steeds worden afgerond naar de hogere eenheid. Enkel de werkelijk gepresteerde uren moeten worden aangegeven. 

De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren die geen werkelijk gewerkte uren zijn, maar waarvoor u als werkgever wel loon betaalt, moeten niet in het aantal uren worden opgenomen. Deze uren worden dus ook niet aangerekend op het contingent van 475 uren van de student. De vergoeding die u als werkgever betaalt voor deze uren wordt wel bij het loon gevoegd voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen. 

Nieuwe studentenovereenkomst

Een studentenovereenkomst wordt telkens voor bepaalde duur afgesloten en een student mag nooit langer dan 12 maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever worden tewerkgesteld. Als u in dit nieuwe jaar nieuwe studentenovereenkomsten afsluit, vergeet dan zeker ook niet de Dimona aangifte in orde te brengen, ook al heeft de betrokken student vorig jaar misschien reeds voor u gewerkt.

Bron: Sodiwe